ขอเชิญร่วมอบรม การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

\"21century\"สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต และวิถีการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาระบบการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00-12.00 น.  ณ ห้องอบรมสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน  อาคารศูนย์สารสนเทศ  ชั้น 6

 

 

 

 

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
http://etraining.kku.ac.th/views_gather_userreg.php?id=249

 

 

Scroll to Top