ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ KKU Smart Learner HACKFEST 2018 เพื่อชิงเงินรางวัล

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ฝึกปฏิบัติและประกวดผลงาน “ค่ายส่งเสริมนักศึกษาเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ KKU Smart Learner HACKFEST 2018\” ชิงเงินรางวัล

วันที่ 20-22 และ 25 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารศูนย์สารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติผู้สมัคร : นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกชั้นปี จำนวน 100 คน

รูปแบบการประกวดผลงาน : แบ่งกลุ่มๆละ 3-5 คน เลือกเครื่องมือในการออกแบบสร้างแหล่งการเรียนรู้ โดยนำเอาเทคโนโลยี Cloud Computing เข้ามาใช้งานกับโดเมน G Suite (Google App) และ Office 365

ได้อะไรเมื่อเข้าร่วมโครงการนี้ : สัมผัสประสบการณ์การใช้งาน cloud Office บนSmart Phone Tablet PC MAC ที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้และทำงานร่วมกันได้ทุกที่ ทุกเวลา

สวัสดิการ

– ชิงเงินรางวัลมากมาย

– มีอาหารหลัก 7 มื้อ และอาหารว่าง 6 มื้อ

– มีที่ปรึกษาเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจาก Google, Microsoft Office และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

– มีพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดการจัดกิจกรรม

– ได้หน่วยกิจกรรม ILP

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้ทาง https://etraining.kku.ac.th/participant/register/57

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พี่อึง 043-202899 ต่อ 42512 หรือ 084-7892752

Scroll to Top