ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

ขอเชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมอบรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

วันที่ 13-14 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์สารสนเทศ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติของผู้สมัคร : นักศึกษา จำนวน 40 ที่นั่ง

สมัครฟรี ได้ที่ http://ict-ilti.kku.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารารัตน์ ภูศักดิ์
ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทร/แฟกซ์ 0 4320 2899 ต่อเบอร์ภายใน 42512
E-mail : tharph@kku.ac.th

Scroll to Top