กิจกรรม SoAc ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

กิจกรรม SoAc ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 โดยบุคลากรสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน แข่งขันตำส้มตำระหว่างกลุ่มงาน เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและรับประทานอาหารร่วมกัน

Scroll to Top