การประกวดโครงการคุณธรรม ทำความดีเพื่อ มข.

\”การประกวดโครงการคุณธรรม ทำความดีเพื่อ มข.\” ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมฟังการนำเสนอผลการดำเนินงาน และร่วมโหวตให้คะแนน Popular vote ได้ที่ห้องโถง อาคารศูนย์สารสนเทศ เวลา 15.00-16.30 น. โดยสำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน

Scroll to Top