กลุ่มภารกิจ E-learning ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoyscience e-learning

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยกลุ่มภารกิจ E-learning ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น Enjoyscience e-learning ซึ่งสามารถ Login ผ่าน social media อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น Facebook, Google พร้อมใช้งานแล้ว

Scroll to Top