กรรมการฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประชุมเตรียมความพร้อมครั้งที่2

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน นำโดย ผศ. ดร.อนุชา โสมาบุตร ประธานฝ่ายถ่ายทอดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2565 ผศ. ดร.พงษ์พิทยา สัพโส รองประธานฝ่ายฯ พร้อมด้วยบุคลากรและคณะกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ซึ่งฝ่ายถ่ายทอดพิธีฯ มีกำหนดขนย้ายอุปกรณ์และติดตั้งวันที่ 16 ธันวาคม กำหนดวันซ้อมใหญ่และถ่ายภาพหมู่บัณฑิตในวันที่ 17 และ 18 ธันวาคม

จุดรับสัญญาณการถ่ายทอดสด ประกอบด้วย บริเวณด้านในศูนย์ประชุมฯ 8 จุด บริเวณรอบนอกศูนย์ประชุมฯ ประกอบด้วย 1)บริเวณหอศิลป์ฯ มีจอ LED ขนาด 3×5 เมตร 2)บริเวณอาคารจตุรมุขอุทยานคณะเกษตรศาสตร์ มีจอ LED ขนาด 3×5 เมตร 3)บริเวณลานเต๊นท์หน้าหอศิลป์ฯ มีจอทีวีขนาด 55 นิ้วจำนวน 8 จุด 4)การถ่ายทอดสดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต YouTube และ Facebook โดยสามารถรับชมผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและบน Social Media ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Scroll to Top