ขอเชิญสมัครขอรับทุนสนับสนุนการผลิตตำราในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2567 รอบ 2
เชิญชวนนศผลิตสื่อDQ
การจัดการเรียนรู้ตามแนว AUN-QA โดยใช้ LMS เป็นเครื่องมือเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนอง Learning Style ของนักศึกษาด้วย โปรแกรม CapCut
0
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

บริการของเรา

KKU e-learning

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKU Exam

ระบบบริหารจัดการการสอบออนไลน์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

KKUx

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แบบเปิดสำหรับบุคคลทั่วไป

KKUDigiClass

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Flipped Classroom

KKU ems

ระบบบริหารจัดการการสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน

KKU Seminars

ระบบบริหารจัดการการจัดกิจกรรม อบรม สัมมนา ทั้งแบบ Onsite และ Online

KKU Digital Learning

ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ถูกพัฒนาเพิ่มเติมให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

KKUDigiClass

ระบบขอใช้บริการห้อง Smart Classroom และ Studio สำหรับการอบรม การเรียนการสอน การประชุม หรือการบันทึกการสอน

Scroll to Top