นวัตกรรม / เทคโนโลยี

มข. เสริมประสิทธิภาพบุคลากร หนุนผลิตสื่อแนวใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  (Production House forMOOCs or SPOCs) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนด้านการผลิตสื่อ

Read more