นวัตกรรม / เทคโนโลยี

Padlet แอพพลิเคชั่นดีๆ ที่อาจารย์ผู้สอนยุคใหม่

Padlet แอพพลิเคชั่นดีๆ ที่อาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ควรใช้ สร้างกระดานสนทนาอัจฉริยะ สามารถแนบไฟล์ได้หลากหลายประเภท ทั้งไฟล์สกุล microsoft office รูปภาพ วิดีโอ เสียง

การเรียนการสอนแบบ ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

 Flipped Classroom เป็นการจัดการเรียนการสอนที่สวนทางกับสิ่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน โดยให้นักเรียนศึกษาความรู้ผ่านอินเตอร์เน็ตนอกห้องเรียน นอกเวลาเรียน ส่วนในห้องเรียนจะเป็นการจัดกิจกรรม นำการบ้านมาทำในห้องเรียนแทน

10 อันดับแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลในปี 2020

แนวโน้มการแปลงด้านดิจิตอลที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้า ไม่ว่าจะเป็น Cloud, Edge Compute, IoT, และ AR โดยในปี 2020 นั้นจะเริ่มแตกต่างออกไป ในขณะที่เทคโนโลยีหลักต่างๆ

Digital Trends 2020 & Education Transformation

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จับรรยายในงาน KKU Digital Transformation ในหัวข้อ Digital Trends 2020 & Education Transformation ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

มข. เสริมประสิทธิภาพบุคลากร หนุนผลิตสื่อแนวใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบและจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์  (Production House forMOOCs or SPOCs) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุนด้านการผลิตสื่อ

Read more