ขอขอบคุณ

ที่คุณเป็นส่วนหนึ่ง ของการร่วมประเมินการรับชมถ่ายทอดสดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี พ.ศ. 2562
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

คลิก... เริ่มประเมิน