Tag: ทำความดีเพื่อ มข.

โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7

โครงการทำความดีเพื่อ มข. รุ่น 7 ได้เปิดให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิตเข้าร่วมทำโครงงานคุณธรรม โดยจะมีการสัมมนา "วิธีการทำโครงงานคุณธรรม ในวันที่ 11 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องสัมมนา 2 ...

Popular Posts


[mc4wp_form id="274"]


Popular Posts