ข่าวศูนย์นวัตกรรม

ขอเชิญร่วมอบรม การสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมการอบรมพัฒนาการเรียนการสอน เรื่องการสร้างการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้แห่งอนาคต และวิถีการเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาระบบการศึกษาของประเทศที่พัฒนาแล้ว  ในวันที่  30  กรกฎาคม  2557  เวลา  09.00-12.00...

Read more

Smart Learning Smart Learners

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับฟังการบรรยพิเศษ เรื่อง Smart Learning, Smart Learners โดย เด็กชายธนัช ...

Read more
Page 14 of 14 1 13 14

Popular Posts


[mc4wp_form id="274"]


Popular Posts