samart2004

samart2004

Zoom Video Conferencing

Zoom เป็นเครื่องมือสำหรับการ conference Share Screen รองรับผู้เข้าร่วมพร้อมกันได้เป็นจำนวนมาก

Padlet แอพพลิเคชั่นดีๆ ที่อาจารย์ผู้สอนยุคใหม่

Padlet แอพพลิเคชั่นดีๆ ที่อาจารย์ผู้สอนยุคใหม่ควรใช้ สร้างกระดานสนทนาอัจฉริยะ สามารถแนบไฟล์ได้หลากหลายประเภท ทั้งไฟล์สกุล microsoft office รูปภาพ วิดีโอ เสียง

Page 2 of 18 1 2 3 18