samart2004

samart2004

Workshop การผลิตสื่อวิดีโอการสอนแบบ Flipped Classroom

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การผลิตวิดีโอสำหรับจัดการเรียนรู้แบบ Flipped Classroom” เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นผลิตสื่อการสอนได้ด้วยตนเองทั้งยังได้สื่อที่มีคุณภาพ

U-School Mentoring เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะแม่ข่ายเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชา โสมาบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน

โครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน ได้จัดโครงการทุนสนับสนุนการผลิตตำราใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผลิตตำราที่มีคุณภาพ

ตัดต่อวิดีโอบนมือถือง่ายๆ ด้วย Kine Master

Application สำหรับตัดต่อวิดีโอบนมือถือ ใช้งานง่าย แทรกรูปภาพ เสียงบรรยาย เสียงเพลงพื้นหลังคลอเบาๆ ใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฟน IOS Android Tablet iPad ขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก

Page 1 of 18 1 2 18