ติดต่อด่วน !!

สอบถาม และร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ผ่าน Google Hangouts Meet มีจ้าหน้าที่เฉพาะด้านรอให้บริการ แบบเร่งด่วน

การสร้างและจัดการข้อสอบด้วย MS Forms และ Google Forms

 https://kku.world/idsupport


การใช้งาน e-Learning

https://kku.world/esupport


การใช้งาน Zoom/ Meet/ Loom/ OBS

https://kku.world/kkumediasupport